Menighedsråd

Menighedsrådets medlemmer

Navn Job Tlf. Mobil
Randi Bastholm Formand 7446 1145 40476314
Povl C. Callesen Næstformand og Sekretær 2117 9131
Henrik Ohlsen Kirkeværge 21409632
Christian Svane Christiansen Kasserer
Karina Larsen Kontaktperson
Lilli Lorenzen Herskind Praktisk tovholder
Lis-Ann Rotem Sognepræst 7446 1217  29930002
Bo Bonde Medarbejderrepræsentant 2186 1708