Kontakt

Kirkens Adresse

Ullerup Kirke
Kirkepold 3,
Ullerup, 6400 Sønderborg

Navn Adresse Tlf. email
Sognepræst Lis-Ann Rotem Langbro 2b6400 Sønderborg  7446 1217  2993 0002  laro@km.dk
Kordegn Susanne Elefsen – træffes bedst mandag – torsdag 10 – 13 Kirkegårdvej 496300 Gråsten 2573 7170 sel@km.dk
Graver Kirkepold 3c,6400 Sønderborg 7446 1858  graverkontor@ullerupsogn.dk
Organist
 Menighedsrådet  9009@sogn.dk